Orgány

PREDSTAVENSTVO:

Predseda predstavenstva:

JUDr. Peter Čiampor, BB,  0903 901070, zvssl.zv@gmail.com, zamocka@centrum.sk

Podpredsedovia:

Ing. Ján Mozola, ZV

Ing. Igor Olajec, ZH

 

Členovia predstavenstva:

Ing. Katarína Ivančáková, BB

Ing. Rudolf Galgon, BR,  0902 037733

Ing. Juraj Peťko, BR

Ján Petráš,DT

Ing. Milan Kostor, KA

Imrich Csikány, LC,  0905 855427

Daniel Kolesár, RS

RNDr.Jaroslav Šaár, VK, 0907 877 918

Doc.Dr.Ing. Jaroslav Šálka, ZV

Ing. Ján Vanka, ZC,  0915 835334

Miroslav Snopko BB

Ing. Ján Šajban ZV

 

DOZORNÁ RADA:

Predseda DR:

Ing. Mária Laskavá, ZV, 045/5206253

Členovia DR:

Vlasta Šimková, KA

Štefan Rusko, ZV, 0903 523861