Odborné semináre

pridané dňa:

INFORMÁCIA PRE ČLENOV A NEČLENOV ZDRUŽENIA. Dávame do pozornosti

všetkým našim členom združenia, ale aj nečlenom,
že v priebehu mesiacov október až december zorganizujeme dva odborné semináre
na aktuálne témy:
1. Novela Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch a súvisiacich zákonov.
Prednášateľom bude
Ing. Erik Rozkopal z MPaRV SR.
2. Novela Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Prednášateľom bude
zástupca  MŽP SR.

Oba zákony boli novelizované v rámci  49. schôdze NR SR v dňoch 10 – 12.9.2019.
Dátum, miesto a čas konania bude upresnené pozvánkou a tiež aj na
našej webovej stránke.
Tešíme sa na vašu účasť.
Ing. Dušan Hajšel, kancelár združenia
M: 0903 550 656 , E-mail: zvssl.zv@gmail.com