„Len pre členov“aký je obsah?

pridané dňa:

Vážení neštátni obhospodarovatelia lesa. Dlhodobo vkladáme veľké úsilie

do pomoci a poskytovania informácií našim členom. Dôležitým prostriedkom je aj  hlavná časť tejto stránky „Len pre členov“.  Môžete ju využívať aj Vy, ak vstúpite do združenia. Už sme toho  dokázali hodne, ale ak nás bude viac, môžeme pre neštátne lesy dosiahnuť oveľa viac !  Združenie je otvorené pre  neštátnych obhospodarovateľov lesa, a to  nielen z Banskobystrického kraja, ale z celého Slovenska.

Hlavná časť stránky („Len pre členov“) je rozdelená do  tematických oblastí:

 • Diskusné fórumčlenovia môžu diskutovať s vedením alebo navzájom
 • Valné zhromaždeniezápisnice z VZ združenia, správy, …
 • Predstavenstvo a DR zápisnice z Predstavenstva, Doz. rady, kontakty
 • Rada združenia NL SR zápisnice, návrhy, rozhovory
 • Rady pre ekonómky PS – materiály zo seminárov, usmernenia …
 • Vzdelávanie a informácie

          – Pozemkové spoločenstvá – informácie, príklady …

          – Lesníctvo – nariadenia, povinnosti …

          – Ochrana osobných údajov – informácie, príklady …

 • Legislatíva

          – Zákony, predpisy

          – Vy sa pýtate, my odpovedáme – na otázky odpovedajú odborníci

 • MPRV SR, MŽP SR, MF SR – komunikácia s ministerstvami, stanoviská …
 • Všetko o lese

          – Ochrana lesa a prírody

          – Pestovateľské témy

          – Vybraté články z časopisu Les & Letokruhy

          – Rôzne

          – Lesy v zahraničí

 • Odborné články – odborníci sa vyjadrujú k témam o lesnom hospodárstve
 • Ceny dreva – informácie o vývoji cien dreva
 • Ponuky – ponuky na odber dreva a poskytovanie služieb v lesníctve