Novelizácie 2018

pridané dňa:

Upozorňujeme Vás na novelizácie viacerých právnych noriem. Vybrali sme

pre Vás tie najdôležitejšie. Týkajú sa dane z príjmov, účtovníctva, zákona o PS, pravidiel poskytovania podpôr, exekučného poriadku, správnych poplatkov a tiež katastra. Konsolidované znenia si môžete pozrieť kliknutím na odkazy ktoré nájdete v časti Len pre členov/ Rady pre ekonómky   Legislatíva