Odborné informácie

pridané dňa:

Prinášame Vám ďalšiu sériu názorov, komentárov a vysvetlení od renomovaných odborníkov.

Do časti „Legislatíva“ sme z časopisu LES & Letokruhy, ktorému za toto patrí veľká vďaka, pridali už 30-te pokračovanie odpovedí Ing. Bútora na Vaše otázky. Tentoraz sa zaoberá otázkami okolo predaja podielu.