Nové informácie

pridané dňa:

Do časti „Legislatíva“ sme pridali už 30-te pokračovanie odpovedí Ing. Bútora

na Vaše otázky. Tentoraz sa zaoberá otázkami okolo predaja podielu.