Líniové stavby

pridané dňa:

Predseda združenia žiadal MPRV SR o pracovné stretnutie k problematike

líniových stavieb na lesných pozemkoch. Odpoveď si môžete pozrieť v časti Len pre členov/MPRV SR, …