Informácie z ministerstva

pridané dňa:

Pre členov združenia sme sprístupnili dôležité informácie týkajúce sa

vyplácania podielu na zisku, či nájomného pre SPF a tiež problematiky ochrany prírody a hospodárenia v lesoch. Nájdete ich v sekcii Len pre členov > podsekcia Vzdelávanie a informácie a podsekcia MPRV SR, MŽP SR, MF SR.