Dokumenty

Register občianskych združení

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov : Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja
Sídlo  : Študentská 20, 96137 Zvolen, Slovenská republika
IČO    : 37888838
Dátum vzniku : 17.03.1994
Dátum zániku
Dátum vstupu do likvidácie

Osoby oprávnené konať v mene združenia (Fyzické osoby)
Osoby pre dané združenie nie sú uvedené
Oblasti činnosti:

  • regionálne pozemkové

Stanovy združenia

Stanovy združenia si môžete pozrieť, stiahnuť alebo vytlačiť tu.