Členstvo

Prihlasovanie za člena združenia

Tu si pozrite a vytlačte prihlášku. Vypísanú ju pošlite poštou na adresu združenia. Členský príspevok je 0,28 € x ha /rok.

Okrem zvýhodnenej účasti na seminároch a iných akciách, ponúkame pre členov združenia aj výhodné poistenie  lesnej stráže za 10,- € x rok/osobu.

Členovia združenia (kliknite sem): ZOZNAM_členov_ZVSaSLBBk_výmery

Všetky subjekty neštátnych lesov v BB kraji:  Neštátne lesy BB kraja